Wij zijn een online platform voor en door creatieven. Met dit platform willen we kennis en ervaringen delen om hiermee te verbinden, inspireren, informeren, maar ook te kunnen adviseren. Je online café om creatieve mede ondernemers, studenten, vakidioten te ontmoeten.
Op het platform delen we verhalen en een creatieve agenda. We gaan in op de dagelijkse praktijk, maar ook op unieke samenwerkingen tussen diverse vakgebieden.
Onze plannen zijn om ook offline creatieve activiteiten te organiseren. In de vorm van cafés, maar ook events. Één van de events waar we nauw bij betrokken zijn is BNO Creative Café. Vanuit de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers worden deze events georganiseerd om ontwerpers en geïnteresseerden samen te brengen, kennis te delen en te inspireren. Tijdens de BNO Creative Café avonden komen sprekers uit het professionele veld aan het woord en vertellen over hun projecten en geven een kijkje achter de schermen.

Achtergrond
Creative Café is een initiatief van Dieuwertje van der Linden. Creative Café wordt een ontmoetingspunt voor creatieven. Het is een initiatief met als doel het stimuleren van interactie en creativiteit tussen creatieven en eventueel ondernemers (opdrachtgevers). Creatieven kunnen hier terecht voor inspiratie, maar uiteraard ook een vraag neerleggen.
Dit initiatief is ontstaan uit de behoefte om mensen te helpen en creatieven met elkaar te verbinden. Alleen is ook maar alleen en met interactie kan creativiteit gevoed worden.
Het is gestart met fysieke spreekuren, maar aangezien men veel online te vinden is en weinig tijd heeft om fysiek te ontmoeten, zal Creative Café nu online doorgaan.

Waarom Creative Café?
• interactie te stimuleren tussen creatieven onderling en tussen creatieven en opdrachtgevers;
• een netwerk te kunnen delen en opbouwen;
• creativiteit te stimuleren;
• laagdrempeligheid te creëren voor diverse partijen.
Hoe gaan we dit doen?
• Door professionals in te schakelen en met elkaar te verbinden op één plek.
• Een plek te bieden waar men gemakkelijk toegang tot heeft.
• Creatieven worden bij elkaar verzameld. Creatieven met een eigen vakgebied/invalshoek.
Wat
Dit alles resulteert in het initiatief Creative café.